ผลิตภัณฑ์

BIA Technology (Bioelectrical Impedance Analysis)

เทคโนโลยี BIA คือ การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย ด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าระดับต่ำที่ไม่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกาย โดยผ่านแผ่นรองเท้าขั้วอิเล็กโทรดที่ทานิต้าเป็นผู้จดสิทธิบัตร เพื่อทำให้ทราบค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้า แล้วนำไปคำนวณร่วมกับข้อมูล เพศ อายุ น้ำหนัก และส่วนสูง จึงทำให้ได้ผลวิเคราะห์ที่แม่นยำ และเที่ยงตรงที่สุดเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย (Professional Scale)

MC-580

MC-580

DC-360P

DC-360P

MC-780

MC-780

MC-980

MC-980

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง

WB-3000

WB-3000

WB-380

WB-380

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก แบบดิจิตอล (Baby Digital Scale)

BD-590

BD-590

1583

1583

เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกายผ่านแอปพลิเคชั่น (InnerScan)

RD-953 White

RD-953 White

BC-401/BC-402

BC-401/BC-402

RD-545

RD-545

RD-953 Black

RD-953 Black

เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย (InnerScan)

BC-G12 Beauty Fit

BC-G12 Beauty Fit

BC-G11 Build Pack

BC-G11 Build Pack

UM-075

UM-075

BC-587

BC-587

BC-582

BC-582

BC-730

BC-730

BC-541N

BC-541N

เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคลแบบดิจิตอล (Digital Scale)

HD-378

HD-378

HD-366

HD-366

HD-387

HD-387

HD-394

HD-394

HD-661

HD-661

HD-380

HD-380

HD-382

HD-382

HD-395

HD-395

เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคลแบบสปริง (Mechanical Scale)

HA-650

HA-650

HA-552

HA-552

HA-801

HA-801

HA-880

HA-880

เครื่องชั่งน้ำหนักในครัวแบบดิจิตอล (Kitchen Scale: Digital Scale)

KD-160

KD-160

KD-200

KD-200

KD-811

KD-811

KD-321

KD-321

KD-192

KD-192

เครื่องชั่งน้ำหนักในครัวแบบสปริง (Kitchen Scale: Mechanical Scale)

1345

1345

1122

1122

1348

1348

อุปกรณ์อื่นๆ ในครัว

TD-384 นาฬิกาจับเวลาระบบดิจิตอล

TD-384 นาฬิกาจับเวลาระบบดิจิตอล

TT-508 เครื่องวัดอุณหภูมิ

TT-508 เครื่องวัดอุณหภูมิ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Health Care Product)

BP-222

BP-222

SO-303 เครื่องวัดระดับความเค็มของอาหาร (Salinity check)

SO-303 เครื่องวัดระดับความเค็มของอาหาร (Salinity check)

EW-520 เครื่องวัดคลอรีน

EW-520 เครื่องวัดคลอรีน