MC-980

ข้อมูลสินค้า

Multi Frequency Segmental Body Composition Analyser

เครื่องวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ไขมัน และองค์ประกอบภายในร่างกายแบบแยกส่วน

TANITA MC-980 ใช้สำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญต่างๆของร่างกาย อันได้แก่ มวลไขมันรวมในร่างกาย (Body Fat) มวลร่างกายที่ไร้ไขมัน(Fat Free Mass) มวลกล้ามเนื้อ(Muscle Mass) รวมถึงโปรตีน(Protein) ทั้งยังสามารถวิเคราะห์แยกส่วนมวลไขมัน(Segmental Body Fat) และมวลกล้ามเนื้อ(Segmental Muscle Mass) ตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย ได้แก่ แขนซ้าย-ขวา ขาซ้าย-ขวา ลำตัว รวมถึงไขมันที่เกาะตามบริเวณอวัยวะภายในช่องท้อง(Visceral Fat) ปริมาณน้ำนอกเซลล์(Extra - Cellular Water) น้ำในเซลล์(Intra - Cellular Water) โดยผลการวิเคราะห์และการสรุปผลจะช่วยประเมินหรือวินิจฉัยโรคอ้วน ที่เป็นสัญญาณเตือนสำหรับความผิดปกติ หรือโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกายได้ โดยตัวเครื่องทำการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายด้วยการวัดค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย โดยกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเท้า และแขนทั้งสองข้าง(Leg to Leg & Hand to Hand)  ผ่านประจุไฟฟ้า(Electrode) 8 จุด ที่บริเวณส้นเท้า 2 จุด ปลายท้า 2 จุด และมือ 4 จุด

ตัวเครื่องสามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว เที่ยงตรง และแม่นยำ โดยผ่านการรับรองทางการแพทย์จากยุโรป (MDD Approved, NAWI และClass III) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลองค์ประกอบในร่างกายในเชิงลึกเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลการตรวจวัดย้อนหลังได้เป็นรายบุคคล ทำให้สะดวกในการติดตามและประเมินผล
 • พร้อม Microsoft Windows® Software ในเครื่อง
 • ควบคุมคำสั่งที่หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ด้วยระบบสัมผัส (Touch Screen)
 • เทคโนโลยี BIA ให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำ โดยใช้คลื่นความถี่ระดับ 6 (Frequencies) และ 8 ประจุไฟฟ้า(Electrode)
 • แสดงผลผ่านเครื่องพิมพ์ (Printer) ด้วยรูปแบบทันสมัยเข้าใจง่าย
 • แสดงผลการวัดครั้งปัจจุบันเทียบกับผลการวัดครั้งที่ผ่านมา
 • รองรับการแสดงผล 14 ภาษา
 • โอนย้ายข้อมูลสะดวกผ่านทาง USB
Specification คุณสมบัติเฉพาะของสินค้า
 • ชั่งน้ำหนักสูงสุด 300 กิโลกรัม ความละเอียด 100 กรัม (Weight Capacity)
 • ขนาด : 450 x 490 x 1240 มิลลิเมตร
 • น้ำหนักของเครื่อง : 33 กิโลกรัม
 • อุปกรณ์ให้พลังงาน : 230V
 • การเชื่อมต่อ : 3 x USB
 • สามารถเชื่อมต่อกับGMON Software
 • ได้รับการรรับรองจาก MDD, NAWI และClass III
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับใบรับรองมาตรฐานISO 9001
 • รับประกัน 3 ปี
Functions/Features คุณสมบัติเฉพาะการวัดผล (ใส่สัญลักษณ์)
 • น้ำหนักตัวรวม (กิโลกรัม)
 • ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
 • วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body Fat Percentage)
 • มวลไขมันในร่างกาย (Fat Mass)
 • มวลร่างกายปราศจากไขมัน (Fat Free Mass )
 • โปรตีน (กิโลกรัม)
 • วัดเปอร์เซ็นต์รวมของน้ำในร่างกาย (Total Body Water)
 • ปริมาณน้ำรวมในร่างกาย (กิโลกรัม)
 • ปริมาณน้ำนอกเซลล์ (Extra - Cellular Water)
 • ปริมาณน้ำในเซลล์(Intra - Cellular Water)
 • สัดส่วนของปริมาณน้ำนอกเซลล์ต่อปริมาณน้ำรวมในร่างกาย
 • วัดระดับไขมันที่เกาะตามบริเวณอวัยวะภายในช่องท้อง (Visceral Fat)
 • วัดมวลกระดูก (Bone Mass)
 • วัดมวลกล้ามเนื้อ (Muscle Mass)
 • บอกสัดส่วนกล้ามเนื้อและไขมัน (Physical Rating)
 • บอกอัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐานและอายุเทียบ (BMR & Metabolic Age)
 • แถบชี้วัดการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐาน
 • การประเมินผลของเครื่อง พิจารณาที่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกวัด ได้แก่ อายุ เพศ และส่วนสูง และมีโหมดประเมินผลพิเศษสำหรับนักกีฬา(Athletes)
 • สามารถวัดและประเมินผลสำหรับกลุ่มอายุ 5-99 ปี
คุณสมบัติเฉพาะการวัดผลแบบแยกส่วน (Segment Measurement)
 • แยกส่วนเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
 • แยกส่วนมวลไขมันในร่างกาย (กิโลกรัม)
 • กราฟแสดงการวิเคราะห์แยกส่วนมวลไขมัน
 • การวิเคราะห์แยกส่วนระดับไขมัน
 • แยกส่วนมวลกล้ามเนื้อ (กิโลกรัม)
 • การวิเคราะห์แยกส่วนระดับมวลกล้ามเนื้อ
 • แยกส่วนความสมดุลของกล้ามเนื้อ
 • ระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
 • แยกส่วนความต้านทานกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน
Accessories อุปกรณ์อื่นๆ
 • GMON Software
 • Barcode Scanner
 • Printer