ผลิตภัณฑ์

BIA Technology (Bioelectrical Impedance Analysis)

เทคโนโลยี BIA คือ การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย ด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าระดับต่ำที่ไม่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกาย โดยผ่านแผ่นรองเท้าขั้วอิเล็กโทรดที่ทานิต้าเป็นผู้จดสิทธิบัตร เพื่อทำให้ทราบค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้า แล้วนำไปคำนวณร่วมกับข้อมูล เพศ อายุ น้ำหนัก และส่วนสูง จึงทำให้ได้ผลวิเคราะห์ที่แม่นยำ และเที่ยงตรงที่สุดเครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย (Body Composition Monitors)

RD-953 White

RD-953 White

BC-401/BC-402

BC-401/BC-402

BC-G03

BC-G03

BC-G02

BC-G02

RD-545

RD-545

Beauty Fit

Beauty Fit

Build Pack

Build Pack

BC-731

BC-731

RD-953 Black

RD-953 Black

BC-601

BC-601

BC-587

BC-587

BC-582

BC-582

BC-730

BC-730

BC-313

BC-313

BC-541N

BC-541N

เครื่องชั่งวัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน (Body Fat)

UM-070

UM-070

UM-051

UM-051

UM-075

UM-075

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล (Digital Scale)

HD-378

HD-378

HD-366

HD-366

HD-387

HD-387

HD-394

HD-394

HD-661

HD-661

HD-380

HD-380

HD-382

HD-382

HD-395

HD-395

เครื่องชั่งน้ำหนักสปริง (Mechanical Scale)

HA-650

HA-650

HA-552

HA-552

HA-801

HA-801

HA-880

HA-880

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย (Professional Scale)

WB-3000

WB-3000

MC-580

MC-580

DC-360P

DC-360P

WB-380

WB-380

MC-780

MC-780

MC-980

MC-980

เครื่องชั่งน้ำหนักในครัว (Kitchen Scale)

1345

1345

KD-160

KD-160

1122

1122

1348

1348

KD-200

KD-200

KD-811

KD-811

KD-321

KD-321

KD-192

KD-192

Health Care Product

6-Pack Analyser SR-901

6-Pack Analyser SR-901

เครื่องวัดระดับความเค็มของอาหาร (Salinity check) รุ่น SO-303

เครื่องวัดระดับความเค็มของอาหาร (Salinity check) รุ่น SO-303

นาฬิกาจับเวลาระบบดิจิตอล TD-384

นาฬิกาจับเวลาระบบดิจิตอล TD-384

Thermometer TT-508

Thermometer TT-508

เครื่องวัดคลอรีน EW-520

เครื่องวัดคลอรีน EW-520

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก แบบดิจิตอล (Baby Digital Scale)

BD-590

BD-590

1583

1583